"Drzewo, które umiało dawać"

Shel Silverstein, 

(C) 1992 TKECh Kraków